Nepovezani Obrasci R-S/R-Sm

  • Uplatio sam doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju sa krivim matičnim brojem obveznika?

Obrazac R-S/R-Sm u ovom slučaju ostaje nepovezan, odnosno uplaćena sredstva se ne mogu proslijediti na osobni račun osiguranika . Potrebno je uputiti REGOS-u zahtjev za preknjiženjem sredstava s pogrešnog MB/MBG-a obveznika na ispravni MB/MBG obveznika. REGOS šalje suglasnost za preknjiženje nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu obveznika  (ispravljanje pogrešnih uplata).
 

  • Podnijeli smo sve Obrasce R-S/R-Sm i sve uplatili i još uvijek imamo nepovezanih uplata?

Potrebno je provjeriti u Poreznoj upravi da li ste platili zatezne kamate obračunane sistemski te podnijeti Obrazac R-S/R-Sm za obračunanu zateznu kamatu (zatezne kamate) .