Potvrda iz Registra

 

VAŽNO !
Kako bi smanjio troškove osiguranicima, REGOS je za potrebe banaka izradio novi dokument - elektronički Izvadak iz Registra, koji osiguranici mogu besplatno dobiti putem Interneta ovdje
.


  • Na koji način i gdje se izdaje potvrda iz Registra o:  iznosu obračunane plaće/naknade/drugog dohotka, osnovici za obračun doprinosa, obračunanom i uplaćenom doprinosu za obv. mirov. osiguranje na temelju individualne kapitalizirane  štednje, obračunanom doprinosu za obv. mirov. osiguranje na temelju generacijske solidarnosti ?

Potvrda o obračunatim bruto osnovicama izdaje se na osnovu pismenog zahtjeva osiguranika na adresu REGOS Gajeva 5, 10000 Zagreb, koji se podnosi osobno ili preporučeno putem pošte.

  • Koliko je državnih biljega potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje potvrde?

Zahtjevu za izdavanje Potvrde koja se izdaje u svrhu ostvarivanja prava na kredit, sudjelovanja u kreditu kao jamca,otvaranja tekućeg računa i sl. potrebno je priložiti 40,00 Kn državnih biljega.

Biljege nije potrebno priložiti ukoliko potvrda služi za ostvarivanje prava osiguranika koja proizlaze iz radnog odnosa.

  • Zašto na zatraženoj potvrdi nema podataka za traženi period?
Podataka za traženi period na potvrdi nema iz razloga što u REGOS-ovoj bazi ne postoje traženi podaci koje je obveznik uplate doprinosa dužan svaki mjesec podnositi na obrascu R-Sm, što znači da obveznik nije izvršio svoju obavezu ili je došlo do pogreške prilikom popunjavanja ili podnošenja Obrasca R-Sm na šalteru REGOS-a.
  • Da li potvrdu o iznosu obračunane plaće/naknade/drugog dohotka ili o osnovici za obračun doprinosa  može dobiti osiguranik koji nije član drugog stupa? 

Potvrdu o iznosu obračunane plaće/naknade/drugog dohotka ili o osnovici za obračun doprinosa može dobiti svaki osiguranik za kojega u REGOS-ovoj  evidenciji postoje potrebni podaci bez obzira na članstvo u drugom stupu.