Naslovna  >  Podrška  >  ARHIVA  >  

Ostali alati i algoritmi

 KonverzAlat.zip (58 kB) 
Opis arhive:

  • BTP_old.exe — program za konverzije datoteka 437 u 1250, 852 ili obrnuto;
  • BTP.exe — program za konverziju znakova u kojemu sami definirate znakove za konverziju;
  • Readme file s uputama;
  • Sample.opt — primjer za BTP.exe.

Napomena:
Zahvaljujemo autoru programa g. Mladenu Maraviću što nam ga je ustupio.

 algoritmiobrazacr-s.pdf (0,1 MB)
Kontrolni algoritmi za matične brojeve (građana i pravnih osoba) i šifre općina i gradova
    
 kont_br_rac.pdf (56 kB)
KONTROLA BROJA RAČUNA U BANCI (ISO7064, MOD 11,10 – Hibridni sistem)

 KONTROLA OIB-a.pdf (30 kB)
KONTROLA OIB-a (ISO7064, MOD 11,10 – Hibridni sistem)