Naslovna  >  Poslodavci  >  Obrazac R-Sm 2005 - 2009  >  

Pravilnik o Obrascu R-Sm sa prilozima

Napomena:
Od 1.1.2010. na snazi je Pravilnik  o izmjenama Pravilnika o Obrascu R-Sm (NN 135/09)

 

Pravilnik o Obrascu R-Sm ('Narodne novine' br. 38/05, 42/05, 64/05, 73/05, 116/06,135/06,126/07), s prilozima:

  • Obrazac R-Sm stranica A  i  stranica B 
  • Prilog 1. Šifrarnik za popunjavanje Obrasca R-Sm,
  • Prilog 2. Izračun i primjena kontrolnog broja,
  • Prilog 3. Format sloga za dostavljanje Obrasca R-Sm u elektronskom zapisu,
  • Prilog 4. Šifarnik za općinu/grad rada na Obrascu R-Sm

Priručnik o obrascu R-Sm i plaćanju doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja

Zahtjev za izmjenu poziva na broj odobrenja
Zahtjev za odobrenje povrata/preknjiženja