Naslovna  >  Osiguranici  >  Mirovina iz II. stupa   >  

Mirovina iz II. stupa

  • Stekli ste uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje II. stupa mirovinskog osiguranja). 

 

Navodimo pet osnovnih koraka do ostvarivanja prava na mirovinu iz II. stupa mirovinskog osiguranja:

 

  1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje HZMO) izdaje budućem korisniku mirovine rješenje o priznavanju prava na mirovinu, a za članove obveznog mirovinskog fonda (dalje OMF) dostavlja podatke iz rješenja REGOS-u.
  2. Član OMF/budući umirovljenik izabire mirovinsko osiguravajuće društvo (dalje MOD) prijavom REGOS-u (Obrazac R-POD).
  3. Nakon što je u REGOS-u zaprimljeni podaci iz Rješenja o priznavanju prava na mirovinu  od HZMO i protekao rok za promjenu izbora MOD-a (prijavom REGOS-u na obrazcu R-POD), REGOS izdaje nalog obveznom mirovinskom društvu za doznaku sredstava s osobnog računa člana OMF/budućeg korisnika mirovine, na račun izabranog MOD-a.
  4. Izabrani MOD sa članom OMF/budućim umirovljenikom zaključuje ugovor o mirovini nakon što iz REGOS-a zaprimi podatak iz obrasca R-POD i o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa.
  5. Iz doznačenih sredstava, umanjenih za propisanu naknadu, MOD, sukladno sklopljenom ugovoru, isplaćuje umirovljeniku mirovinu II. stupa.