Povezivanje podataka s Obrasca R-Sm i naloga za plaćanje

Nakon zaprimanja ispravnog Obrasca R-Sm, REGOS pristupa povezivanju podataka iz Obrasca R-Sm s pripadajućim uplatama doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja te uplatama doprinosa za I. stup mirovinskog osiguranja prema drugom dohotku.

Ključ za povezivanje podataka iz Obrasca R-Sm i naloga za plaćanje su: OIB obveznika podnošenja podataka i identifikator Obrasca R-Sm koji su sastavni dijelovi »poziva na broj odobrenja« na nalozima za plaćanje doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja.

Uplate doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja, koje nemaju ispravno popunjen »poziv na broj odobrenja«, ne mogu se povezati s pripadajućim podacima iz Obrasca R-S ili R-Sm pa se sredstva prosljeđuju na privremeni račun, a ne na račune OMF-a i OMD-a.

U cilju povezivanja eventualnih nepovezanih uplata s pripadajućim Obrascem R-S/R-Sm i prosljeđivanja istih na račune OMF-a i OMD-a te evidentiranja na osobne račune osiguranika, odnosno eventualnih povrata ili preknjiženja, upućujemo obveznike da:

  • na bilo kojem šalteru REGOS-a podignu dokument «Pregled nepovezanih Obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa» iz kojeg je razvidno koji Obrasci R-S/R-Sm nisu povezani s pripadajućim uplatama, koje se uplate nisu povezale s pripadajućim Obrascem R-S/R-Sm, odnosno povrati sredstava za koje nisu predani zahtjevi za povrat,
  • "Pregled nepovezanih Obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa" može se dobiti i putem e-Regos-a ( opširnijr u Korisničkim uputama - link: http://www.regos.hr/default.aspx?id=534),
  • za sve uplate obavljene do 31.12.2004. godine, na adresu: REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb, pismeno upute ispravno popunjen «Zahtjev za izmjenom poziva na broj odobrenja». Zahtjevu je potrebno priložiti i dokaze o uplatama za koje se traži ispravak. Obrazac zahtjeva nalazi se na našoj WEB stranici www.regos.hr ili na šalteru REGOS-a u poslovnicama FINA-e.    Za sve uplate obavljene od 01.01.2005. REGOS-u se podnose samo zahtjevi za ispravkom dijela poziva na broj P3 – identifikator Obrasca R-S ili R-Sm, dok se za ispravak modela, brojčane oznake vrste prihoda P-1 i matičnog broja obveznika P-2 zahtjevi u slobodnoj formi podnose Poreznoj upravi i to nadležnoj ispostavi prema sjedištu/prebivalištu obveznika plaćanja doprinosa,
  • zahtjev za odobrenje povrata/preknjiženja sredstava podnesu na adresu Porezne uprave, nadležne ispostave prema sjedištu/prebivalištu isplatitelja, odnosno prebivalištu samostalnog obveznika plaćanja doprinosa. Uz zahtjev je potrebno priložiti i popunjeni nalog za povrat odnosno preknjiženje,
  • samo zahtjev za odobrenje povrata/preknjiženja sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje II. stupa temeljem preplate po podnijetom korektivnom Obrascu R-S/R-Sm i zatvaranja duga drugog obrasca (za istog obveznika) podnosi se i dalje na adresu: REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb.