Ispravljanje pogrešnih uplata

 
Ispravljanje pogrešnih uplata
 

U praksi se često događaju pogreške prilikom popunjavanja naloga za plaćanje. Najčešće pogreške u popunjavanju naloga za plaćanje doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja:

 1. pogrešan uplatni račun npr. doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja uplati se na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske umjesto na račun 1001005–1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Ispravak ove pogreške obavlja se na način da obveznik podnese zahtjev za preknjiženje pogrešne uplate nadležnoj Ispostavi porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu obveznika. Ako Porezna uprava utvrdi da je zahtjev opravdan proslijediti će sredstva na ispravan račun 1001005–1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.
   
 2. pogrešan model plaćanja npr. upisan je model 21 za fizičku osobu umjesto 22. Ispravak ove pogreške obavlja se na način da obveznik podnese Zahtjev za izmjenu poziva na broj odobrenja kojim će zatražiti ispravak pogrešno upisanog modela u nalogu za plaćanje doprinosa. Zahtjev se upućuje REGOS-u na adresu Gajeva 5, 10 000 Zagreb ili na fax 01 / 48 98 985.
   
 3. pogrešna brojčana oznaka vrste prihoda doprinosa II. stupa npr. upisana je brojčana oznaka vrste prihoda 8214 ili 2194, a trebala je biti brojčana oznaka 2003. Ispravak ove pogreške obavlja se na način da obveznik podnese zahtjev za preknjiženje pogrešne uplate nadležnoj Ispostavi porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu obveznika ili REGOS-u. Ako je zahtjev opravdan obavlja se traženo preknjiženje. Porezna uprava i REGOS međusobno usklađuju podatke zbog provođenja preknjiženja u svojim evidencijama.
   
 4. pogrešan MB/MBG/OIB u pozivu na broj odobrenja Ispravak ove pogreške obavlja se na način da obveznik podnese zahtjev za preknjiženje pogrešne uplate nadležnoj Ispostavi porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu obveznika ili REGOS-u. Ako je zahtjev opravdan obavlja se traženo preknjiženje. Porezna uprava i REGOS međusobno usklađuju podatke zbog provođenja preknjiženja u svojim evidencijama.
   
 5. pogrešan identifikator Obrasca R-Sm u pozivu na broj odobrenja npr. upisan je identifikator 7004 a trebao je biti 7001. Ispravak ove pogreške obavlja se na način da obveznik podnese REGOS-u zahtjev za izmjenom poziva na broj odobrenja u kojim traži ispravak ovih podataka. Obveznik ne dostavlja ovaj zahtjev Poreznoj upravi. Za uplate doprinosa koje je Porezna uprava preknjižila s neke druge brojčane oznake vrste prihoda na II. stup također je potrebno da obveznik podnese REGOS-u Zahtjev za za izmjenu PNB kako bi se takve uplate povezale s pripadajućim Obrascima R-S/R-Sm. Isto je iu slučaju kada se sredstva doprinosa II. stupa naplate u postupku prisilne naplate. Primjer popunjenog Zahtjeva za izmjenu PNB
   
 6. pogrešan uplatni račun npr. doprinos za I. stup mirovinskog osiguranja uplati se na račun 1001005–1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. umjesto na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske ili se uplati veći iznos od iznosa zaduženja doprinosa II. stupa. Ispravak ove pogreške obavlja se na način da obveznik podnese Zahtjev za odobrenje povrata/preknjiženja sredstava nadležnoj Ispostavi porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu obveznika ili REGOS-u. Ako je zahtjev opravdan obavlja se traženo preknjiženje/povrat sredstava. Porezna uprava i REGOS međusobno usklađuju podatke zbog provođenja preknjiženja/povrata u svojim evidencijama. Primjer praznog Zahtjev za odobrenje povrata /preknjiženja sredstava Primjer popunjenog Zahtjev za odobrenje povrata/preknjiženja sredstava

 7. prijenos sredstava s Korektivnog Obrasca R-S/R-Sm na redovni Obrazac R-S/R-Sm
  Obveznik podnosi zahtjev za prijenos sredstava s korektivnog Obrasca R-S/R-Sm na redovni Obrazac R-S/R-Sm na adresu: REGOS, 10000 ZAGREB, Gajeva 5, ili na fax 01 / 48 98 985, u slučaju kada traži da se preplatom po korektivnom Obrascu R-S/R-Sm podmiri zaduženje po nekom drugom Obrascu R-S/R-Sm. Ovaj zahtjev ne podnosi se Poreznoj upravi.
  Primjer Zahtjeva za prijenos sredstava s korektivnog Obrasca R-S/R-Sm na redovni Obrazac R-Sm