Brojčane oznake vrste prihoda II. stupa

PLAĆANJE DOPRINOSA ZA II. STUP MIROVINSKOG OSIGURANJA

Doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja uplaćuje se na račun 1001005–1700036001 uz određena pravila koja su propisana Naredbom u načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini (Narodne novine br. 2/11, 45/11, 58/11, 86/11, 98/11 ).

Brojčane oznake vrste prihoda II. stupa

 • 2003 Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje s osnove rada za poslodavca pravnu osobu,
 • 2011 Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje s osnove rada za poslodavca fizičku osobu,
 • 2020 Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa u povećanom trajanju,
 • 2046 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos temeljem rješenja Porezne uprave,
 • 2194 Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi primitaka od drugog dohotka,
 • 2216 Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje na poduzetničku plaću,
 • 2224 Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos temeljem rješenja prema godišnjoj osnovici poreza na dohodak,
 • 2232 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
 • 2240 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
 • 2259 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje –  obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika,
 •  2267 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
 •  2275 Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem, a obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.


Napominjemo da je u cilju ispravnog popunjavanja naloga za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje II. stupa potrebno pratiti i sve eventualne izmjene i dopune Naredbe koje mogu utjecati na povezivanje uplate s pripadajućim Obrascem R-S/R-Sm i ispravno prosljeđivanje sredstava na račune OMF-a i OMD-a te evidentiranje na osobne račune osiguranika.