Naslovna  >  Poslodavci  >  Obrazac R-Sm 2005 - 2009  >  

Predaja Obrasca R-Sm

Prva obveza podnošenja Obrasca R-Sm odnosi se na obračun plaće/naknade za mjesec siječanj 2005. godine te za drugi dohodak koji je isplaćen u 2005. godini. Obrazac R-Sm ne podnosi se za autorske i umjetničke honorare.

Obrazac R-Sm sastoji se od stranice A i stranice B, a može se podnijeti u papirnom obliku (veličine A4) ili u elektronskom zapisu putem propisanog sloga e- REGOS. Obrazac R-Sm u papirnom obliku može se podnijeti za najviše 24 osiguranika, s najviše dvanaest (12) redaka na jednoj stranici B.

Stranica A Obrasca R-Sm podnosi se uvijek u papirnom obliku u dva primjerka kada se Obrazac R-Sm predaje na papiru ili na magnetnom nositelju. Jedan primjerak ovjerene stranice A Obrasca R-Sm vraća se obvezniku podnošenja podataka, a drugi se arhivira u REGOS-u.

REGOS obavlja formalnu i računsku kontrolu ispravnosti podataka na zaprimljenim Obrascima R-Sm.

Kada REGOS utvrdi da u Obrascu R-Sm nedostaje neki obvezni podatak, upozorit će na to obveznika podnošenja podataka i bez zaprimanja, vratiti mu Obrazac R-Sm radi ispravka.

Kada REGOS ustanovi da su podaci u Obrascu R-Sm neispravni, ispostavit će obvezniku ispis grešaka.

 
Obrazac R-Sm predaje se prilikom svake isplate plaće