Naslovna  >  Poslodavci  >  Obrazac R-Sm 2005 - 2009  >  

Izmjene zakonske regulative za 2005 godinu

Izmjene i dopune Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (NN, broj: 147/02, 175/03 i 177/04) izazvale su promjene u zakonima koji reguliraju obvezna osiguranja (Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima) te Zakonu o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak.

Najveće promjene u djelokrugu rada REGOS-a odnose se na prikupljanje podataka po osiguranicima. U tom smislu donesen je Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (NN, broj: 177/04; 90/11) kojim je uređeno ovo područje. Navedeni zakon stupa na snagu i primjenjuje se od 01.siječnja 2005. godine. Prema tom Zakonu na propisanom Obrascu R-Sm prikupljati će se samo podaci o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (I. i II. stup).

Prva obveza podnošenja Obrasca R-Sm nastaje s obračunom plaće/naknade/drugog dohotka za mjesec siječanj 2005. godine. Za obračunate obveze i korekcije za mjesece iz 2004. godine i ranije podnosi se Obrazac R-S kao i do sada.

Pravilnik o Obrascu R-Sm ('Narodne novine' br. 38/05, 42/05, 64/05, 73/05, 116/06,135/06,126/07.), sa slijedećim prilozima:

  • Obrazac R-Sm stranica A  i  stranica B 
  • Prilog 1. Šifrarnik za popunjavanje Obrasca R-Sm za 2005. godinu,
  • Prilog 2. Izračun i primjena kontrolnog broja,
  • Prilog 3. Format za dostavljanje Obrasca R-Sm na magnetnom nositelju,
  • Prilog 4. Šifarnik za općinu/grad rada na Obrascu R-Sm