Naslovna  >  Poslodavci  >  Članstvo  >  

Članstvo

OSIGURANICI NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE


Sve osobe nisu osigurane na temelju individualne kapitalizirane štednje. Postavlja se pitanje kako odrediti da li je osoba u II. stupu mirovinskog osiguranja ili ne.
Na ovo pitanje odgovor nam daje Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014.), te se i pripadnost II. stupu mirovinskog osiguranja određuje s danom primjene ovoga zakona tj. 01.01.2002. godine.


Pripadnost II. stupu mirovinskog osiguranja određuje se sukladno godinama života i stjecanju svojstva osiguranja prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju nakon 01.01.2002. godine.
Osiguranici mogu pristupiti II. stupu mirovinskog osiguranja osobnim izborom obveznog mirovinskog fonda ili rasporedom po službenoj dužnosti od strane REGOS-a ako moraju obvezno biti osiguranici II. stupa mirovinskog osiguranja. Razlikujemo tri vrste osoba i to:

  • Osobe koje se obvezno osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane štednje, a to su one osobe koje su na dan stjecanja svojstva osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju mlađe od 40 godina.    Sve osobe koje su 01.01.2002. godine bile u radnom odnosu, a bile su mlađe od 40 godina mogle su same izabrati obvezni mirovinski fond ili ih je REGOS rasporedio po službenoj dužnosti u jedan od obveznih mirovinskih fondova. Ova odredba odnosi se i na sve osobe koje se prvi puta osiguravaju prema Zakonu o mirovinskom osiguranju tj. prvi puta zasnivaju radni odnos nakon 01.01.2002. godine. Prema sada važećim zakonskim odredbama ove osobe mogu same u roku od 6 mjeseci izabrati jedan od obveznih mirovinskih fondova, a ako to ne učine REGOS će ih rasporediti po službenoj dužnosti u jedan od obveznih mirovinskih fondova. 

           Napomena:Poslodavci su za osobe mlađe od 40 godina obvezni obračunavati doprinos za mirovinsko
           osiguranje I. stupa i II. stupa.


  • Osobe starije od 40 godina života ne mogu biti obvezno osigurane na temelju individualne kapitalizirane štednje vodeći računa o datumu stjecanja svojstva osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

S obzirom da je poslodavcima ponekad teško odrediti koja je osoba u II. stupu mirovinskog osiguranja, a koja ne, REGOS je omogućio provjeru članstva poslodavcima na šalterima ili putem e maila, regos@regos.hr.