Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 5.716.406.458,61 kuna. Iznos uplata u 2017. godini veći je za 6,66% od uplata u 2016. godini, kada su one iznosile ukupno 5.359.294.276,77 kune.

U iznos uplata uključene su kamate prema članku 11. Pravilnika o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje („Narodne novine“, broj: 01/05) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

 
Grafikon 4. Uplate doprinosa II. stupa u 2017. i 2016. godini (kn)


Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u 2017. godini kretale su se od najniže u iznosu 444.912.691,01 kuna u siječnju, do najviše u iznosu od 501.438.786,47 kuna u prosincu. U istom razdoblju 2016. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 421.475.634,04 kuna, a najviša u prosincu u iznosu od 468.844.002,42 kune. 

Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u 2017. godini (kn)
Mjeseci 2017. Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu 2016. (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate I–XII. 2017. (%)
1 2 3 4 5
Siječanj 444.912.691,01 -5,10 5,56 -6,60
Veljača 447.827.046,89 0,66 5,79 -5,99
Ožujak 455.947.489,86 1,81 5,95 -4,29
Travanj 472.338.976,16 3,60 6,58 -0,85
Svibanj 472.416.678,71 0,02 5,82 -0,83
Lipanj 484.094.074,40 2,47 7,71 1,62
Srpanj 490.181.207,92 1,26 6,87 2,90
Kolovoz 483.745.978,31 -1,31 7,20 1,55
Rujan 490.909.503,77 1,48 6,92 3,05
Listopad 486.585.806,72 -0,88 6,73 2,15
Studeni 486.008.218,39 -0,12 7,67 2,02
Prosinac 501.438.786,47 3,17 6,95 5,26
UKUPNO 5.716.406.458,61 - - -
 

Prosječna mjesečna uplata u 2017. godini iznosila je 476.367.204,88 kuna, što je za 6,66% više od mjesečnog prosjeka 2016. godine, koji je iznosio 446.607.856,40 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2017. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu 2017. godine u rasponu između -6,60% u siječnju do 5,26% u prosincu. 


Grafikon 5. Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2017. godini (%)


Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2017. godine 99,53% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,47% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond. 

Grafikon 6. Stupanj proslijeđenosti doprinosa II. stupa na dan 31. prosinca 2017. godine (%)