Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. prosinca 2017. godine ukupno su imali 1.844.272 člana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine OMF-ovima je pristupilo 65.940 novih članova ili prosječno mjesečno 5.495 članova, što je za 9,98 % više nego u istom razdoblju 2016. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 59.958 novih članova ili prosječno mjesečno 4.997 članova.

U 2017. godini od ukupnog broja novih članova njih 64.556 odnosno 97,90% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 1.384, odnosno 2,1% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2016. godine rasporedom je bilo obuhvaćeno 97,83% (58.654) novih članova, a osobnim prijavama 2,17% (1.304) novih članova. 

 
Grafikon 1. Broj novih članova OMF u  2017. i 2016. godini
 Tablica 1. Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja u 2017. godini

Mjeseci
2016.
BROJ NOVIH ČLANOVA OD TOGA
Broj članova Indeks
2017/2016
Osobne prijave
 
Raspored
 
1 2 (4+5) 3 4 5
Siječanj 6.953 103,33 110 6.843
Veljača 7.025 97,94 116 6.909
Ožujak 3.838 95,26 80 3.758
Travanj 4.697 97,81 111 4.586
Svibanj 10.879 225,57 165 10.714
Lipanj 5.052 65,28 115 4.937
Srpanj 4.113 70,66 118 3.995
Kolovoz 3.140 128,74 93 3.047
Rujan 3.934 112,30 90 3.844
Listopad 4.107 134,00 122 3.985
Studeni 4.909 110,61 158 4.751
Prosinac 7.293 135,13 106 7.187
UKUPNO 65.940 109,98 1.384 64.556
 


Grafikon 2. Struktura načina prijavljivanja u OMF u 2017. i 2016. godini
 


Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine zatvoreno je ukupno 5.837 osobnih računa članova OMF-a. Sa 4.747 osobna računa obavljen je prijenos sredstava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zbog umirovljenja (obiteljska mirovina 6,26%, invalidska mirovina 11,08%, prijevremena mirovina 0,42% i istup iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu 82,24%). Nasljednicima su prenesena sredstva sa 999 osobna računa. Prijenosi sredstava radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinska osiguravajuća društva u 2017. godini evidentirani su za 68 osobnih računa. 

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. prosinca 2017. godine, od ukupno 1.844.272 članova OMF-a, njih 942.059  ili 51,08% su muškarci, a 902.213 ili 48,92% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF na kraju 2017. godine najmanje članova, njih 0,14% imalo je 18 i manje godina starosti, a 8,99% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 12,74% članova (25-29 godina starosti), 15,53% (30-34 godine starosti), 16,47% (35-39 godina starosti), 14,96% (40-44 godine starosti) i 12,97% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 12,27% članova, 4,94% članova imalo je 55-59 godina, a njih 0,97%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,02% članova imalo 65 i više godina. Grafikon 3. Dobna i spolna struktura članova OMF na dan 31. prosinca 2016. godine