Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 5.359.294.276,77 kuna. Iznos uplata u 2016. godini veći je za 3,77% od uplata u 2015. godini, kada su one iznosile ukupno 5.164.517.060,74 kune.

U iznos uplata uključene su kamate prema članku 11. Pravilnika o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje („Narodne novine“, broj: 01/05) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.
 
Grafikon 4. Uplate doprinosa II. stupa u 2016. i 2015. godini (kn)


Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u 2016. godini kretale su se od najniže u iznosu 393.613.867,54 kuna u veljači, do najviše u iznosu od 449.683.629,51 kuna u srpnju. U istom razdoblju 2014. godine uplata je bila najniža u travnju, u iznosu od 395.257.414,55 kuna, a najviša u prosincu, u iznosu od 452.690.305,77 kune. 
 

Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u 2016. godini (kn)
Mjeseci 2016. Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu 2015. (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate I–XII. 2016.  (%)
1 2 3 4 5
Siječanj 421.475.634,04 -5,20 -5,63 -0,24
Veljača 423.313.734,29 0,44 -5,22 7,55
Ožujak 430.333.593,28 1,66 -3,64 4,71
Travanj 443.171.101,93 2,98 -0,77 2,92
Svibanj 446.437.040,64 0,74 -0,04 0,54
Lipanj 449.433.669,40 0,67 0,63 3,95
Srpanj 458.651.574,96 2,05 2,70 1,99
Kolovoz 451.235.093,39 -1,62 1,04 4,40
Rujan 459.122.535,49 1,75 2,80 5,08
Listopad 455.903.726,27 -0,70 2,08 5,24
Studeni 451.372.570,66 -0,99 1,07 4,05
Prosinac 468.844.002,42 3,87 4,98 5,45
UKUPNO 5.359.294.276,77 - - -

Prosječna mjesečna uplata u 2016. godini iznosila je 446.607.856,40 kuna, što je za 3,77% više od mjesečnog prosjeka 2015. godine, koji je iznosio 430.376.421,73 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2016. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu 2015. godine u rasponu između -0,24% u siječnju do 7,55% u veljači.


Grafikon 5. Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2016. godini (%)


Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2016. godine 99,56% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,44% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond. 

Grafikon 6. Stupanj proslijeđenosti doprinosa II. stupa na dan 31. prosinca 2016. godine (%)