Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. prosinca 2016. godine ukupno su imala 1.784.169 člana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine OMF-ovima je pristupilo 59.893 novih članova ili prosječno mjesečno 4.991 članova, što je za 5,10 % više nego u istom razdoblju 2015. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 56.988 novih članova ili prosječno mjesečno 4.749 članova.

U 2016. godini od ukupnog broja novih članova njih 58.654 odnosno 97,93% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 1.239, odnosno 2,07% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2015. godine rasporedom je bilo obuhvaćeno 97,24% (55.416) novih članova, a osobnim prijavama 2,76% (1.572) novih članova. 
 
Grafikon 1. Broj novih članova OMF u  2016. i 2015. godini
 Tablica 1. Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja u 2016. godini

Mjeseci
2016.
BROJ NOVIH ČLANOVA OD TOGA
Broj članova Indeks
2016/2015
Osobne prijave
 
Raspored
 
1 2 (4+5) 3 4 5
Siječanj 6.725 85.64 112 6.613
Veljača 7.161 120.19 102 7.059
Ožujak 4.023 115.98 89 3.934
Travanj 4.796 114.17 77 4.719
Svibanj 4.817 105.47 102 4.715
Lipanj 7.732 181.58 84 7.648
Srpanj 5.811 161,78 95 5.716
Kolovoz 2.435 35,94 87 2.384
Rujan 3.499 107,52 95 3.404
Listopad 3.065 95,48 148 2.917
Studeni 4.435 114,71 120 4.315
Prosinac 5.394 91,07 128 5.266 
UKUPNO 59.893 105,21 1.239 58.654
 


Grafikon 2. Struktura načina prijavljivanja u OMF u 2016. i 2015. godini
 


U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine zatvoreno je ukupno 6970 osobnih računa članova OMF-a. Sa 4973 osobnog računa obavljen je prijenos sredstava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zbog umirovljenja (obiteljska mirovina 17,84%, invalidska mirovina 19,28%, prijevremena mirovina 1,25% i istup iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu 61,63%). Nasljednicima su prenesena sredstva sa 775 osobna računa. Prijenosi sredstava radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinska osiguravajuća društva u 2016. godini evidentirani su za 61 osobnih računa. Temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fndovima, REGOS je zatvorio 1.113 osobnih računa.

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. prosinca 2016. godine, od ukupno 1.784.169 članova OMF-a, njih 908.906  ili 50,94% su muškarci, a 875.263 ili 49,06% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF na kraju 2016. godine najmanje članova, njih 0,12% imalo je 18 i manje godina starosti, a 8,70% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 13,38% članova (25-29 godina starosti), 16,29% (30-34 godine starosti), 16,82% (35-39 godina starosti), 15,02% (40-44 godine starosti) i 13,21% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 12,34% članova, 3,55% članova imalo je 55-59 godina, a njih 0,77%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti. 


Grafikon 3. Dobna i spolna struktura članova OMF na dan 31. prosinca 2016. godine