Statistički pokazatelji za 2016.

 

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-XII. 2016. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:
  • Obrazac R-PFo 'Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond',
  • izvadak prolaznog računa, te
  • separat izvatka računa Državne riznice.