Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 5.164.517.060,74 kuna. Iznos uplata u 2015. godini veći je za 4,43% od uplata u 2014. godini, kada su one iznosile ukupno 4.945.548.289,95 kune.

U iznos uplata uključene su kamate prema članku 11. Pravilnika o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN broj 01/05) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.
 
Grafikon 4. Uplate doprinosa II. stupa u 2015. i 2014 godini (kn)


Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u 2015. godini kretale su se od najniže u iznosu 393.613.867,54 kuna u veljači, do najviše u iznosu od 449.683.629,51 kuna u srpnju. U istom razdoblju 2014. godine uplata je bila najniža u travnju, u iznosu od 395.257.414,55 kuna, a najviša u prosincu, u iznosu od 452.690.305,77 kune.  
 

Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u 2015. godini (kn)
Mjeseci 2015. Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu 2014. (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate I–VI. 2015.  (%)
1 2 3 4 5
Siječanj 422.480.978,57 -6,67 2,80 0,03
Veljača 393.613.867,54 -6,83 -4,10 -6,80
Ožujak 410.964.440,43 4,41 -0,77 -2,69
Travanj 430.607.798,22 4,78 8,94 1,96
Svibanj 444.060.245,53 3,12 12,23 5,14
Lipanj 432.339.957,38 -2,64 7,42 2,37
Srpanj 449.683.629,51 4,01 7,98 4,49
Kolovoz 432.228.314,90 -3,88 6,48 0,43
Rujan 436.919.646,82 1,09 6,39 1,52
Listopad 433.207.888,34 -0,85 2,98 0,66
Studeni 433.791.324,95 0,13 5,75 0,79
Prosinac 444.615.727,27 2,50 -1,78 3,31
UKUPNO 5.164.517.060,74 - - -

Prosječna mjesečna uplata u 2015. godini iznosila je 430.376.421,73 kuna, što je za 4,43% više od mjesečnog prosjeka 2014. godine, koji je iznosio 412.129.024,16 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2015. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu 2015. godine u rasponu između -8,54% u veljači do 4,49% u srpnju. 

Grafikon 5. Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2015. godini (%)


Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2015. godine 99,57% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,43% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond. 

Grafikon 6. Stupanj proslijeđenosti doprinosa II. stupa na dan 31. prosinca 2015. godine (%)