Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. prosinca 2015. godine ukupno su imala 1.731.181 člana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine OMF-ovima je pristupilo 56.988 novih članova ili prosječno mjesečno 4.749 članova, što je za 33,38% više nego u istom razdoblju 2014. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 42.727 novih članova ili prosječno mjesečno 3.561 član.
 
Grafikon 1. Broj novih članova OMF u  2015. i 2014. godini
 


U 2015. godini od ukupnog broja novih članova njih 55.416 odnosno 97,24% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 1.572, odnosno 2,76% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2014. godine rasporedom je bilo obuhvaćeno 94,57% (40.409) novih članova, a osobnim prijavama 5,43% (2.318) novih članova. 

Tablica 1. Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja u 2015. godini

Mjeseci
2013.
BROJ NOVIH ČLANOVA OD TOGA
Broj članova Indeks
2013/2012
Osobne prijave
 
Raspored
 
1 2 (4+5) 3 4 5
Siječanj 7.857 158.95 114 7.743
Veljača 5.968 65.00 70 5.898
Ožujak 3.474 104.04 124 3.350
Travanj 4.206 63.30 121 4.085
Svibanj 4.573 205.62 103 4.470
Lipanj 4.262 199.35 123 4.139
Srpanj 3.598 832,87 144 3.454
Kolovoz 6.787 3029,91 101 6.686
Rujan 3.258 462,13 126 3.132
Listopad 3.210 113,31 204 3.006
Studeni 3.869 114,50 205 3.664
Prosinac 5926 88,67 137 5.789
UKUPNO 56.998 133,38 1.572 55.416
 


Grafikon 2. Struktura načina prijavljivanja u OMF u 2015. i 2014. godini
 


U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine zatvoreno je ukupno 31.527 osobnih računa članova OMF-a. Sa 3.491 osobnog računa obavljen je prijenos sredstava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zbog umirovljenja (obiteljska mirovina 16,56%, invalidska mirovina 13,95%, prijevremena mirovina 2,72% i istup iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu 66,77%). Nasljednicima su prenesena sredstva sa 742 osobna računa. Prijenosi sredstava radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinska osiguravajuća društva u 2015. godini evidentirani su za 39 osobnih računa.

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. prosinca 2015. godine, od ukupno 1.731.181 članova OMF-a, njih 881.069 ili 50,89% su muškarci, a 850.112 ili 49,11% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF na kraju 2015. godine najmanje članova, njih 0,10% imalo je 18 i manje godina starosti, a 8,72% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 13,96% članova (25-29 godina starosti), 17,02% (30-34 godine starosti), 17,09% (35-39 godina starosti), 15,06% (40-44 godine starosti) i 13,58% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 11,01% članova, 2,88% članova imalo je 55-59 godina, a njih 0,57%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti.


Grafikon 3. Dobna i spolna struktura članova OMF na dan 31. prosinca 2015. godine