Upute za plaćanje doprinosa II stupa od 01.01.2014. godine


NOVO 


Podsjećamo Vas da su Naredbom o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godine (Narodne novine, 120/13.) objavljene brojčane oznake prihoda na koje će se uplaćivati obveze prikazane na Obrascu JOPPD s početkom primjene od 1. siječnja 2014.


Također navedenom Naredbom propisana je obveza upisivanja oznake izvješća Obrasca JOPPD kao treći obvezni element kod popunjavanja naloga za plaćanje za SVE obveze iskazane na Obrascu JOPPD  (poreza i doprinosa) tako da će poziv na broj primatelja na nalozima morati sadržavati slijedeće elemente:


Poziv na broj primatelja:

  Oznaka vrste prihoda   -   OIB uplatitelja  -    Oznaka JOPPD obrasca


   (4 znamenke)              (11 znamenaka)            (5 znamenaka)


 

  Nove brojčane oznake (šifre) vrste prihoda za uplatu javnih davanja koja će se iskazivati na Obrascu JOPPD


Nove brojčane oznake vrste prihoda - za JOPPD  ("NN" 35/2016.)


BROJ RAČUNA I BROJČANE OZNAKE ZA PLAĆANJE OBVEZNOG DOPRINOSA II. STUPA


Račun/naziv računa
Brojčana oznaka vrste prihoda
(iz polja »poziv na broj«)
Model
HR05 HR68
HR7610010051700036001
1001005–1700036001

Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na
temelju individualne kapitalizirane štednje
2283 HR68
2291 HR68
2305 HR68
2313 HR68
2321 HR68
2330 - HR68
2348 - HR68
2356 - HR68

 


         2283 -  Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
                       kapitalizirane štednje temeljem radnog odnosa,
         2291 -  Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
                       kapitalizirane štednje temeljem drugog dohotka,
         2305 -  Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
                       kapitalizirane štednje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,
         2313 -  Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
                       kapitalizirane štednje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
         2321 -  Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
                       kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
         2330 -  Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
                       kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe
                       obvezne obračunati doprinose,
         2348 -  Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
                       kapitalizirane štednje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi
         2356 -  Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
                       kapitalizirane štednje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbiZa plaćanja vrijede nova pravila  koja su propisana:


Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini

Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini


Uredbom o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa ( Izmjene u 2014. NN 31/2014.).