Kako se i kada prijaviti u obvezni mirovinski fond

PRIJAVE U OBVEZNE MIROVINSKE FONDOVE TRAJU I DALJE

  • Sve osobe koje prvi puta nakon 1.1.2002. godine stječu svojstvo osiguranika (radni odnos, drugi dohodak-«honorari», samostalna djelatnost, naknada,...), imaju manje od 40 godina, a nisu bile osigurane temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, obvezno su u II. stupu mirovinskog osiguranja.


U roku 6 mjeseci od dana stjecanja svojstva osiguranika, isti  trebaju na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e, izabrati obvezni mirovinski fond (dalje OMF).
 

Osiguranik obavlja prijavu u OMF ( ili promjenuOMF(kategorije) temeljem važeće identifikacijske isprave koja ima  fotografiju (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i OIB-om.


Ako u tom roku ne izaberu OMF, REGOS će ih, sukladno propisu, po službenoj dužnosti rasporediti u jedan od postojećih OMF-ova. Dostavom dopisa o rasporedu po službenoj dužnosti, REGOS samo obavještava o članstvu u jednom od OMF i taj dopis ne obvezuje na plaćanje obveznih doprinosa. Završetkom prijave (osobni izbor ili službeni raspored) inicira se otvaranje osobnog računa člana OMF.
 

 
Temeljem Zakona o obveznim mirovinskim fondovima ("Narodne novine", broj 19/14 )  21. kolovoza 2014.  počele su s radom  nove kategorija fondova ( A, B i C ).


Članovi mirovinskih fondova koji su obavili izbor kategorije A i C u „razdoblju predbilježbi“ ( od 20. svibnja do 7. kolovoza     2014. godine ) postaju članovima kategorije fonda A ili C prvim danom rada novih kategorija fonda.

Istovremeno REGOS će osigurati za sve članove postojećih mirovinskih fondova prijenos računa u kategoriju fonda C, ako je  do referentnog dana (dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom    osiguranju - ZOMO) ostalo manje od 5 godina.

Član mirovinskog fonda može promijeniti kategoriju fonda jednom u tri godine i to u godini kada član fonda napuni godine  života koje su djeljive sa tri (npr. 30 godina života, 33 godine života itd), u kalendarskom mjesecu u kojem je rođen. 

Promjena kategorije fonda je besplatna, odnosno član ne plaća nikakvu naknadu.

Napomena:

Osiguranik NE može biti član mirovinskog fonda kategorije A,ako je do referentnog dana (mirovina) ostalo manje od  10  godina.

Osiguranik NE može biti član mirovinskog fonda kategorije B, ako je do referentnog dana (mirovina) ostalo manje od   5  godina.

 


Promjena OMF može se obaviti na bilo kojem šalteru REGOS-a u poslovnicama FINA-e na isti način kao i prijava u OMF. Za promjenu OMF obračunava se naknada, koja prema odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima iznosi:

  • u prvoj godini članstva u OMF, iznosi 0,8 % iznosa na osobnom računu člana OMF-a,
  • u drugoj godini članstva u OMF, iznosi 0,4 % od iznosa na osobnom računu člana OMF-a,
  • treće godine članstva u OMF iznosi 0,2 % od iznosa na osobnom računu člana OMF-a,
  • nakon tri godine neprekidnog članstva u istom OMF, promjena OMF je bez naknade.


Napominjemo da datum stjecanja članstva u OMF, za osobe mlađe od 40 godina, nije datum prijave u OMF već datum zasnivanja radnog odnosa ili prve uplate obveznih doprinosa za mirovinska osiguranja na isplaćeni «honorar».

 

NAPOMENA

Član mirovinskog fonda može prijeći u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo ako je od prethodne promjene mirovinskog fonda prošlo više od 14 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.

Članak 94. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima ("Narodne novine", broj 19/14.)


Molimo Vas da prilikom prijave u OMF na šalteru REGOS-a u poslovnici FINA-e zatražite ePASS, kako bi mogli pratiti stanje na svom osobnom računu te putem Interneta tražiti i dobiti elektroničke dokumente koje izdaje REGOS.  
Opširnije o novoj e-usluzi REGOS-a možete pročitati ovdje.
 

Gdje se prijaviti?