Elektronički dokumenti iz Registra

 
 


Osiguranici II. stupa mirovinskog osiguranja mogu sve dokumente iz Registra REGOS dobiti besplatno putem

 

e-usluga na Internetu.

                                                                                                                                                                                        
To su:


·          Izvješće o primicima, obračunanim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja u razdoblju    
          (podaci iz Obrasca JOPPD od 12. mjeseca 2013. nadalje)    -   Dokument za banku                                                                                                                                                                     

·         Izvadak iz Registra  (podaci iz Obrasca R-Sm do 11. mjeseca 2013. godine)

·         Potvrda o stanju i prometu na osobnom računu,

·         Potvrda o vlasništvu udjela u obveznom mirovinskom fondu,

·         Duplikat prijave u obvezni mirovinski fond,

·         Potvrda o članstvu u obveznom mirovinskom fondu,

·         Obavijest o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda

·         Izvadak iz Registra o obračunanom i isplaćenom doprinosu I. stupa za drugi dohodak ( do 31. 12. 2013. )
Temeljem online postavljenog upita REGOS izrađuje traženi dokument u elektroničkom obliku i odmah ga dostavlja na traženu e-mail adresu
Na mail adresu iz upita dostavlja se link na  kojem se može preuzeti elektronički potpisani dokument u pdf.  formatu.

Za Izvadak iz Registra( do kraja 2013.) ili Izvješće o primicima (JOPPD - od 1.1.2014.), koji služi za potrebe kredita u bankama ili drugim financijskim institucijama, u aplikaciji za unos upita (slika) treba upisati alternativnu mail adresu, a to može biti  mail adresa referenta u banci.


Izvadak iz RegistraNa ovom dokumentu prikazani su podaci o obračunanim plaćama, naknadama plaće i drugom dohotku te obračunanom i uplaćenom doprinosu za II. stup mirovinskog osiguranja za osobe koje su članovi II. stupa mirovinskog osiguranja.
Za osobe koje nisu članovi II. stupa mirovinskog osiguranja prikazuju se samo podaci o obračunanoj plaći/naknadi plaće/drugom dohotku.

Dokument koriste banke i druge financijske institucije kao jedan od dokumenata za odobravanje kredita, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu i sl.

Osim ove namjene, dokument možete koristiti i za osobne potrebe npr.
·         provjere da li vam je poslodavac obračunao plaću ili
·         isplatitelj drugog dohotka drugi dohodak
·         te ako ste u II. stupu mirovinskog osiguranja možete vidjeti da li Vam je obračunani doprinos za II. stup
          mirovinskog osiguranja stvarno i uplaćen.
 

 Dokumenti su dostupni za preuzimanje kroz 15 dana, računajući od dana njihovog slanja na e-mail korisnika, nakon čega se brišu iz sustava i potrebno je zatražiti nove.Što treba učiniti ?
 
NOVO

Od 10. lipnja 2014. (od 11,00 h) svim građanima RH koji imaju pristup Internetu biti će omogućena elektronička komunikacija sa javnim sektorom i jedinstven pristup svim elektroničkim javnim uslugama na jednom mjestu i to na internetskoj adresi sustava e-Građani: www.gov.hr korištenjem elektroničkog identiteta posredstvom jedne ili više prihvatljivih vjerodajnica za elektroničku identifikaciju:

npr.
ePASS (korisničko ime/zaporka),
token,
digitalni certifikat i sl.


Promjene kod pristupa e-uslugama REGOS-a

 
 
Svi postojeći korisnici s valjanim korisničkim imenom i lozinkom dobivenim od REGOS-a trebaju na internetskim stranicama www.gov.hr  odabrati prijavu na Osobni korisnički pretinac ili na  www.regos.hr  ENA  elektroničke usluge REGOS-a

Nakon toga treba  slijediti upute za zamjenu dosadašnjeg REGOS-ovog korisničkog imena i lozinke ( u nastavku UPUTA):
 
 
UPUTA ZA PROMJENU KORISNIČKIH PODATAKA za pristup u sustav eGrađanin putem NIAS-a uz korištenje ePASS-a (.pdf)
Svi korisnici koji su se već registrirali za elektroničke usluge REGOS-a, kroz sustav e-Građani, bit će u mogućnosti koristiti i usluge ostalih ustanova (npr. HZMO ili HZZ) korištenjem postojećeg korisničkog imena i lozinke, bez potrebe dolaska na šaltere ustanova radi ponovne registracije.
 Ako ste naš novi korisnik, za ulaz na e-usluge REGOS-a (kao i ostale usluge u sustavu e-Građani) od 10.06.2014. potreban Vam je ePass koji možete uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a podići u poslovnicama FINA-e u cijeloj Hrvatskoj, na posebno označenim mjestima za e-Građane (od utorka 10. 06. 2014.).

Postupak je sljedeći:

U poslovnici FINA-e popunite obrazac za izdavanje ePASS-a te ga uz predočenje osobne iskaznice (ili putovnice) predajte u poslovnici Fine.

Za postupak registracije potreban vam je OIB i aktivna e-mail adresa.


UPUTA ZA PRISTUP E-USLUGAMA REGOS-a SA ePASS VJERODAJNICOM 

 
ePASS korisničke stranice

Poslovnice FINA-e u RH 
 
Podrška za e-Građane

 
e-mail: pomoc@e-gradjani.gov.hr 
 
telefon:    072 200027
 
Radno vrijeme telefonske podrške za korisnike:  radnim danom od 07:30 h do 15:30 h.
 


Tehnički preduvjeti za korištenje sustava

 


Za optimalno korištenje svih funkcija unutar sustava potrebno vam je stolno ili prijenosno računalo sa širokopojasnim pristupom Internetu (ADSL), Internet preglednik i preglednik PDF dokumenata (Acrobat reader, KPDF i sl).


Upute 


Uputa za validaciju elektroničkog potpisa 

Uvjeti korištenja


Upute za popunjavanje upita za Izvadak iz Registra