Osiguranici prema visini obračunate osnovice

 

Distribucija osiguranika prema visini obračunate osnovice/plaće
  
Distribucija osiguranika prema visini obračunate osnovice/plaće izrađuje se na temelju podataka sa ispravnih Obrazaca R-S/R-Sm koji su zaprimljeni u REGOS-u do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec - 1 (npr. do 5. ožujka za siječanj tekuće godine).
 
U tablici se promatraju podaci samo s ispravnih obrazaca R-Sm koji su zaprimljeni do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a kojima je vrsta obračuna/ispravka 00 (nema isplate plaće), 01 (obračun doprinosa kada je razdoblje obračuna vezano za mjesec) ili 12 (obračun naknade plaće za osobu koja pruža njegu i pomoć HRVI domovinskog rata), te vrsta obveznika 01 (obveznik pravna osoba), 02 (obveznik fizička osoba), 07 (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti), 12 (poslodavac međunarodno, diplomatsko, konzularno predstavništvo, strana banka, međunarodna udruga i zaklada, udruga građana i sl), 13 (poslodavac radnika za poslove u kućanstvu) ili 21 (samostalni obveznik uplate doprinosa koji, prema propisima o porezu na dobit, s te osnove plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak - poduzetnička plaća).
 
U obradu su uključeni samo oni osiguranici kojima je plaća obračunana za cijeli mjesec. Osiguranici koji su počeli ili prestali raditi tijekom mjeseca nisu obuhvaćeni obradom za taj mjesec.
 
U obradu nisu uključeni osiguranici koji u tijeku mjeseca, za dio mjeseca ili cijeli mjesec, primaju naknade plaće koje se isplaćuju na teret nadležnog zavoda (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; Hrvatski zavod za zapošljavanje), nadležnog ministarstva (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi) ili državnog proračuna.
 
Također obradom nisu obuhvaćene ni osnovice za samostalne obveznike plaćanja doprinosa, kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem Porezne uprave (obrtnici, slobodna zanimanja, pomorci itd.).
 
Osiguranici se prema visini obračunate osnovice/plaće uvrštavaju u slijedeće razrede:
 


Iznos obračunate osnovice/plaće
< najniža osnovica
= najniža osnovica
> najniža osnovica < minimalna plaća
= minimalna plaća
> minimalna plaća < prosječna plaća
= prosječna plaća
> prosječna plaća < najviša osnovica
= najviša osnovica
> najviša osnovicaOsiguranici prema visini obračunate osnovice za 2013. godinu

Osiguranici prema visini obračunate osnovice za 2012. godinu

Osiguranici prema visini obračunate osnovice za 2011. godinu 

.