Statistički pokazatelji do 31.12.2013.

Osim online statistika, REGOS redovito objavljuje različite statističke pokazatelje o razini, strukturi i kretanju podataka iz Registra REGOS-a sa tabličnim i grafičkim pregledima, te usporedbe podataka pojedinih razdoblja s komentarom.


Statistički pokazatelji o članstvu i uplatama za II. stup

Statistički pokazatelji drugog dohotka

Osiguranici prema visini obračunate osnovice